fbpx
Cesty po krajině duše,  Vyčteno z knih

Sebepoznání podle kurandery

Často potkávám ženy, které procházejí složitým obdobím, kdy přišly o to, o co se doposud opíral jejich život. Taky jsem tím prošla. Pokud se totiž náš život opírá o to, co je vně nás, budeme o to připraveni.

Jediný pevný bod ve vesmíru je totiž naše nitro. A dokud se neopřeme o něj, vše bude nejisté a vratké.

A pak se ptám: A kdo jsi teda ty? Ty – bez muže, bez domu, bez dětí, bez práce? …. Často překvapeně mlčí, protože si takovou otázku ještě nikdy nepoložily… Udusány každodenním plahočením ztratily nadhled nad svým životem.
_____________________

„A co mám udělat, abych poznala sebe sama?“

„Budeš muset odpovědět na tyto otázky:
🧿Kdo jsem?
🧿Jaký je můj úkol tady na zemi?
🧿Mám jasnou představu o tom, co chci od svého života?
🧿Jsem šťastná taková, jaká jsem, nebo jen věřím, že tomu tak je?
🧿Jsem taková, jaká chci být, nebo taková, jakou mě chtějí mít ostatní?
🧿Znám veškerý potenciál svého já?
🧿Jaké jsou mé ideály?
Až tyto otázky odpovíš, začneš znát své silné a slabé stránky, své přednosti i své slabosti. Tak se naučíš znát sama sebe, přijímat se takovou, jaká jsi, a dokážeš rozhodně kráčet vstříc budoucnosti“ říkal kurandero.

Hernán Huarache Mamani, Kurandera